TERMS OF SERVICE

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI

​Educational Entertainment One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej 2, 15-724 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000823888, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423392323, REGON 385324000,  , reprezentowaną przez: Damian Łukasiewicz, Prezes Zarządu („Educational Entertainment”, “Administrator danych”, “my”, “nas” lub “nasz”) jest operatorem aplikacji mobilnych (zwanych dalej “Usługą”), na korzystanie z których udziela użytkownikowi licencji na:

 • oprogramowanie aplikacji mobilnych Educational Entertainment One sp. z o.o. („Aplikacji”) oraz wszelkich jego aktualizacji czy uzupełnień,
 • powiązaną dokumentację elektroniczną („Dokumentację”).
 1. Warunki

Uzyskując dostęp do naszej aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie może korzystać z naszych aplikacji ani uzyskiwać do nich dostępu. Materiały zawarte w naszych aplikacjach są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

 1. Licencja na użytkowanie

2.1 Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii aplikacji na urządzenie wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, okresowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności i w ramach tej licencji użytkownik nie może:

 1. modyfikować ani kopiować materiałów;
 2. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakiegokolwiek publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
 3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w aplikacji;
 4. usuwać z materiałów żadnych informacji o prawach autorskich ani innych prawach własności; lub
 5. przekazywać materiałów innej osobie ani “kopiować” materiałów na jakikolwiek inny serwer.

2.2 Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Educational Entertainment One Sp. z o.o. w dowolnym momencie. Po zakończeniu oglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji użytkownik musi zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Zastrzeżenie

3.1 Materiały zawarte w aplikacji są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Educational Entertainment One sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

3.2 Ponadto Educational Entertainment One sp. z o.o. nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników czy niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej ani w inny sposób związanych z tymi materiałami lub na jakichkolwiek stronach połączonych z naszymi aplikacjami.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Educational Entertainment One sp. z o.o. ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z naszej aplikacji, nawet jeśli spółka Educational Entertainment One sp. z o.o. lub autoryzowany przedstawiciel Educational Entertainment One sp. z o.o. zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Jako że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji czy ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się w aplikacji mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Educational Entertainment One sp. z o.o. nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały zawarte w aplikacji są dokładne, kompletne czy aktualne. Educational Entertainment One sp. z o.o. może w dowolnej chwili wprowadzać zmiany w materiałach zawartych w aplikacji bez powiadomienia. Educational Entertainment One sp. z o.o. nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Spółka Educational Entertainment One sp. z o.o. nie weryfikowała wszystkich witryn połączonych z jej aplikacją i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Educational Entertainment One sp. z o.o. danej strony. Użytkownik korzysta z takich witryn na własne ryzyko.

7. Modyfikacje

Educational Entertainment One sp. z o.o. może w dowolnej chwili zmienić niniejsze warunki świadczenia usług w aplikacji bez powiadomienia. Korzystając z aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI

​Educational Entertainment One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej 2, 15-724 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000823888, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423392323, REGON 385324000,  , reprezentowaną przez: Damian Łukasiewicz, Prezes Zarządu („Educational Entertainment”, “Administrator danych”, “my”, “nas” lub “nasz”) jest operatorem aplikacji mobilnych (zwanych dalej “Usługą”), na korzystanie z których udziela użytkownikowi licencji na:

 • oprogramowanie aplikacji mobilnych Educational Entertainment One sp. z o.o. („Aplikacji”) oraz wszelkich jego aktualizacji czy uzupełnień,
 • powiązaną dokumentację elektroniczną („Dokumentację”).
 1. Warunki

Uzyskując dostęp do naszej aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z tych warunków, nie może korzystać z naszych aplikacji ani uzyskiwać do nich dostępu. Materiały zawarte w naszych aplikacjach są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

 1. Licencja na użytkowanie

2.1 Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii aplikacji na urządzenie wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, okresowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności i w ramach tej licencji użytkownik nie może:

 1. modyfikować ani kopiować materiałów;
 2. wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakiegokolwiek publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
 3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w aplikacji;
 4. usuwać z materiałów żadnych informacji o prawach autorskich ani innych prawach własności; lub
 5. przekazywać materiałów innej osobie ani “kopiować” materiałów na jakikolwiek inny serwer.

2.2 Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Educational Entertainment One Sp. z o.o. w dowolnym momencie. Po zakończeniu oglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji użytkownik musi zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w jego posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Zastrzeżenie

3.1 Materiały zawarte w aplikacji są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Educational Entertainment One sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

3.2 Ponadto Educational Entertainment One sp. z o.o. nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników czy niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej ani w inny sposób związanych z tymi materiałami lub na jakichkolwiek stronach połączonych z naszymi aplikacjami.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Educational Entertainment One sp. z o.o. ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z naszej aplikacji, nawet jeśli spółka Educational Entertainment One sp. z o.o. lub autoryzowany przedstawiciel Educational Entertainment One sp. z o.o. zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Jako że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji czy ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się w aplikacji mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Educational Entertainment One sp. z o.o. nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały zawarte w aplikacji są dokładne, kompletne czy aktualne. Educational Entertainment One sp. z o.o. może w dowolnej chwili wprowadzać zmiany w materiałach zawartych w aplikacji bez powiadomienia. Educational Entertainment One sp. z o.o. nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Spółka Educational Entertainment One sp. z o.o. nie weryfikowała wszystkich witryn połączonych z jej aplikacją i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Educational Entertainment One sp. z o.o. danej strony. Użytkownik korzysta z takich witryn na własne ryzyko.

7. Modyfikacje

Educational Entertainment One sp. z o.o. może w dowolnej chwili zmienić niniejsze warunki świadczenia usług w aplikacji bez powiadomienia. Korzystając z aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

 

contact

EDUCATIONAL ENTERTAINMENT ONE SP ZOO

MARCZUKOWSKA 2, 15-724 BIAŁYSTOK, POLAND

NIP: 5423392323

© Miamienglishgame. All rights reserved Designed by www.intensegraphicdesigner.pl

Scroll to Top