PRIVACY POLICY

Witamy w Polityce prywatności spółki Educational Entertainment One sp. z o.o.

W niniejszej Polityce prywatności staramy się w sposób zrozumiały wyjaśnić, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przetwarzamy i udostępniamy dane użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, co pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do danych osobowych użytkowników prosimy o kontakt pod adresem:

Educational Entertainment One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej 2, 15-724 Białystok

Informacje o danych osobowych

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych w czasie korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach związanych z tymi danymi.

Administratorem podanych przez użytkownika danych osobowych jest:

Educational Entertainment One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej 2, 15-724 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000823888 której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423392323, REGON 385324000, reprezentowana przez: Damian Łukasiewicz, Prezes Zarządu.

Educational Entertainment sp. z o.o. („Educational Entertainment One”, “Administrator danych”, “my”, “nas” lub “nasz”) obsługuje aplikacje mobilne (zwane dalej “Usługą”).

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko podstawowe dane osobowe, takie jak pseudonim użytkownika, identyfikator urządzenia, adres IP. Czasami użytkownik może nam też przekazać inne dane – adres e-mail, płeć, imię, nazwisko. Należy pamiętać, że gdy do użytkownik do zalogowania użyje swojego konta na Facebooku, otrzymamy więcej informacji o nim i jego danych.

1.1 Dane dotyczące użytkowania

Z chwilą gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych serwerów za pośrednictwem aplikacji mobilnej, możemy automatycznie rejestrować standardowe dane użytkowania dostarczane przez urządzenie użytkownika. Dane te mogą obejmować adres IP urządzenia, typ i wersję urządzenia, aktywność w aplikacji, godzinę i datę oraz inne szczegóły.

Ponadto, gdy użytkownik napotka pewne błędy podczas korzystania z aplikacji, automatycznie gromadzimy dane o błędzie i okolicznościach jego wystąpienia. Dane te mogą zawierać szczegóły techniczne dotyczące urządzenia, czynności wykonywanych w momencie wystąpienia błędu oraz inne informacje techniczne, które mogły przyczynić się do wystąpienia problemu.

1.2 Dane dotyczące urządzenia

Nasza aplikacja może również uzyskiwać dostęp do danych i gromadzić je za pośrednictwem wbudowanych narzędzi urządzenia, takich jak:

 • tożsamość użytkownika,
 • powiadomienia.

To, co gromadzimy, może zależeć od indywidualnych ustawień urządzenia i uprawnień udzielonych podczas instalacji i korzystania z aplikacji.

1.3 Dane osobowe

W trakcie korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub do jego identyfikacji (“Dane osobowe”). Dane osobowe umożliwiające identyfikację mogą obejmować między innymi:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • profile w mediach społecznościowych,
 • adres e-mail,

1.4 Dane biznesowe

Dane biznesowe odnoszą się do danych, które są gromadzone w trakcie normalnej pracy na naszej platformie. Mogą obejmować zapisy transakcji, przechowywane pliki, profile użytkowników, dane analityczne i inne metryki, a także inne rodzaje informacji, tworzone lub generowane, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi usługami.

 1. Cele przetwarzania danych

Wykorzystujemy dane użytkownika w celu świadczenia Usługi i poprawiania jej jakości. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.

Głównym celem, dla którego przetwarzamy dane użytkowników, jest realizacja naszej podstawowej usługi – gier. Dzięki temu, że posiadamy dane użytkownika, możesz on grać w naszej gry.

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, podane przez niego dane będą wykorzystywane do celów marketingowych. Będziemy mu wysyłać wiadomości zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeśli użytkownik podał dane inne niż adres e-mail, będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla niego. Dzięki temu otrzyma informacje odpowiadające jego zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi bliżej nieokreślonego spamu.

Aby móc stale ulepszać nasze usługi, przetwarzamy przekazane nam dane w celach statystycznych i badawczych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy bardzo dobrze poznać naszych użytkowników.

Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, stworzyliśmy system, który pozwala nam zapobiegać oszustwom. W naszym serwisie nie ma miejsca dla nieuczciwych graczy. Dlatego przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed oszustami.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • do oceny technicznej, w tym do obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji oraz powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • w celu zapewnienia użytkownikowi podstawowych funkcji naszej aplikacji i platformy;
 • do przetwarzania wszelkich płatności transakcyjnych lub bieżących;
 • do kontaktu i komunikacji z użytkownikiem,
 • do prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i celów administracyjnych;
 • do celów analitycznych, badań rynkowych i rozwoju działalności, w tym do obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • do przeprowadzania konkursów i/lub oferowania użytkownikowi dodatkowych korzyści;
 • w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu przesyłania użytkownikowi informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o podmiotach zewnętrznych, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika; oraz
 • w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i rozstrzygania wszelkich potencjalnych sporów.

 1. Podstawa przetwarzania

Dane osobowe użytkownika będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, w sposób uczciwy i transparentny. Gromadzimy i przetwarzamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawy prawne.

Dane, które podaje nam użytkowników, rejestrując się w naszej grze, przetwarzamy na podstawie umowy, którą z nim zawieramy.

Dane podane dobrowolnie do celów marketingowych są przetwarzane przez nas na podstawie zgody użytkownika, którą może wycofać w dowolnym momencie.

Podane dobrowolnie dane są również wykorzystywane do celów statystycznych i badawczych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć, co dzieje się w naszej usłudze i staramy się ją stale ulepszać.

Dane, które przetwarzamy w celach bezpieczeństwa, tj. aktywność graczy, ich loginy, adresy e-mail i inne dane, jeśli zostały podane, przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes. Chcemy zapobiegać oszustwom. W tym zakresie korzystamy z profilowania, ale w rezultacie nie podejmujemy żadnych automatycznych decyzji. Ostatnie słowo zawsze należy do człowieka.

Jeśli użytkownik pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Educational Entertainment One sp. z o.o. do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Educational Entertainment One sp. z o.o. może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, ponieważ:

 • Musimy realizować umowę zawartą z użytkownikiem
 • Użytkownik wyraził na to zgodę
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i nie jest sprzeczne z prawami użytkownika
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby przestrzegać przepisów prawa.

 1. Kto otrzymuje od nas dane użytkownika?

4.1 Informacje ogólne

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Bardzo starannie dobieramy naszych partnerów. Możemy przekazywać dane użytkownika firmom hostingowym, firmom informatycznym, aplikacjom statystycznym i badawczym, aplikacjom wspomagającym oraz innym dostawcom. Możemy ujawniać dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym dostawcom usług IT, dostawcom usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieciom reklamowym, firmom analitycznym, podmiotom rejestrującym błędy, firmom windykacyjnym, dostawcom usług konserwacji lub rozwiązywania problemów, dostawcom usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalnym doradcom i operatorom systemów płatności.

4.2 Przekazywanie danych osobowych za granicę

Przekazujemy dane użytkowników podmiotom przetwarzającym dane, które mają swoją siedzibę w krajach spoza Unii Europejskiej. Standardy ochrony danych w tych krajach są wysokie. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich ujawnienie tym zagranicznym stronom trzecim.

Dopilnujemy, by wszelkie przekazywanie danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG było chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych z kraju nienależącego do EOG do innego kraju, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strony trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać podobnym przepisom o ochronie danych jak przepisy obowiązujące w naszej jurysdykcji. Istnieje ryzyko, że taka osoba trzecia zaangażuje się w działanie lub praktykę, naruszające przepisy dotyczące prywatności danych w naszej jurysdykcji, a to może oznaczać, że użytkownik nie będzie w stanie dochodzić roszczeń zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w naszej jurysdykcji.

4.3 Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi (“Usługodawcy”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

4.4 Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

4.5 Reklama

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby wyświetlać użytkownikowi reklamy w celu wsparcia i utrzymania naszej Usługi.

4.6 Płatności

W ramach Usługi możemy oferować płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. podmiotów przetwarzających płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych karty płatniczej użytkownika. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, a korzystanie przez nich z danych osobowych użytkownika podlega ich Polityce prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności przestrzegają standardów określonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez PCI Security Standards Council, organ utworzony przez marki takie jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji dotyczących płatności.

4.7 Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do jej witryny. Stanowczo zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności ani praktyki stron lub usług stron trzecich.

4.8 Ujawnianie danych

Ujawnianie informacji na potrzeby organów ścigania

W pewnych okolicznościach spółka Educational Entertainment One sp. z o.o. może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych użytkownika, jeśli wynika to z przepisów prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymogi prawne

Educational Entertainment One sp. z o.o. może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika, w dobrej wierze, w przekonaniu, że takie działanie jest konieczne:

 • aby przestrzegać przepisów prawa,
 • aby chronić i bronić praw lub własności Educational Entertainment One sp. z o.o.,
 • aby zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia związane z Usługą,
 • aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa,
 • aby chronić przed odpowiedzialnością prawną.

 1. Prawa użytkownika

Użytkownik powinien pamiętać, że:

 • ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji dla samej gry, po prostu przestaniemy wysyłać do niego wiadomości marketingowe. Wycofanie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na przetwarzanie danych w oparciu o udzieloną zgodę. Aby wycofać zgodę, należy edytować dane swojego profilu lub napisać do nas.
 • ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a nawet do ich usunięcia. Usunięcie danych niezbędnych do świadczenia usługi oznacza usunięcie konta.
 • ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych i zażądać ograniczenia tego przetwarzania;
 • w odniesieniu do danych, których podstawą jest zgoda, użytkownik ma prawo zażądać ich przeniesienia;
 • ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego;

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim w celu przesyłania mu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą go zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas konkretnych lub wszystkich takich wiadomości, klikając link dorezygnacji z subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

W przypadku wątpliwości, pytań lub chęci, by dowiedzieć się więcej, napisz do nas. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

 1. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Dane użytkownika są przetwarzane przez nas tak długo, jak długo jest on z nami związany. Po usunięciu konta dane będą nadal przechowywane przez nas tylko przez okres przedawnienia roszczeń.

Educational Entertainment One sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Educational Entertainment One sp. z o.o. zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analiz wewnętrznych. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Zachowując te informacje, będziemy je chronić za pomocą komercyjnie akceptowalnych środków, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu oraz modyfikacji. Jednocześnie informujemy, że żadna metoda elektronicznego przekazywania i przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. W razie konieczności możemy zachować dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego lub w celu ochrony istotnych interesów użytkownika lub istotnych interesów innej osoby fizycznej.

 1. Inne

7.1 Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia bez zgody rodzica dziecka. Jeśli rodzic lub opiekun wie, że ich Dziecko przekazało nam Dane Osobowe bez ich zgody, powinni się z nami skontaktować. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

7.2 Zmiany w niniejszej polityce

Według własnego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlała aktualne akceptowalne praktyki. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach za pośrednictwem naszej aplikacji lub usługi dostarczania aplikacji. Dalsze korzystanie z naszej aplikacji po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej polityce będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w niniejszej polityce prywatności, na przykład zmienimy podstawę prawną, na której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, poprosimy użytkownika o ponowne wyrażenie zgody na zmienioną politykę prywatności.

7.3 Ograniczenia naszej polityki

Nasza aplikacja może zawierać łącza do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności.

7.4 Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych użytkowników jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda przekazywania danych przez Internet ani ich elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się korzystać z komercyjnie akceptowalnych środków w celu ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 1. Reklamy

8.1 Ogłoszenia ogólne

Oprócz reklam własnych Usług, akceptujemy reklamy w różnych formatach (takich jak banery, reklamy pełnoekranowe, nagradzane filmy itp.) od zewnętrznych sieci reklamowych, które mogą być wyświetlane w naszych Grach. Te zewnętrzne sieci reklamowe mogą gromadzić i wykorzystywać informacje o interakcjach użytkownika z naszymi Usługami w związku z takimi działaniami marketingowymi, sprzedażowymi i reklamowymi; śledzenie geograficzne i preferencje sieci operatora; oraz informacje, takie jak wiek i płeć zarejestrowane z urządzenia użytkownika, aby zapewnić wyświetlanie odpowiednich reklam w Grze oraz obliczać lub kontrolować liczbę wyświetleń reklamy i/lub dostarczać reklamy związane z zainteresowaniami użytkownika, a także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik kliknie którąkolwiek z tych reklam, reklamodawcy mogą używać plików cookie i innych technologii śledzenia sieci (takich jak piksel śledzący czy technologia identyfikacji odwiedzających itp.) na urządzeniu użytkownika w celu gromadzenia danych dotyczących wydajności reklam, interakcji użytkownika z takimi reklamami i naszymi Usługami oraz zainteresowań użytkownika w celu wyświetlania reklam, w tym reklam ukierunkowanych, oraz w uzasadnionych interesach biznesowych takich zewnętrznych sieci reklamowych. Dane te mogą obejmować dane osobowe użytkownika, takie jak informacje o urządzeniu i sieci, unikalne identyfikatory, płeć, wiek czy dane geolokalizacyjne. Przed wejściem w interakcję z zewnętrznym reklamodawcą zalecamy zapoznanie się z jego warunkami użytkowania i polityką prywatności. Ich polityka prywatności, a nie nasza, będzie miała zastosowanie do każdej z tych interakcji.

 

8.2 Linki do stron trzecich

W Witrynie i w naszych Grach możemy umieszczać łącza do stron trzecich. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do takich stron internetowych osób trzecich. Takie linki przenoszą użytkownika poza nasze Usługi i są poza naszą kontrolą. Witryny, do których prowadzą te linki, mają własną odrębną politykę prywatności i chociaż staramy się chronić integralność naszej Witryny, Educational Entertainment One sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za treść i działania tych witryn. Użytkownik odwiedza takie witryny i uzyskuje do nich dostęp na własne ryzyko. Należy pamiętać, że te inne witryny mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników, gromadzić dane lub żądać podania danych osobowych.

8.3 Identyfikatory reklam, pliki cookie, inne technologie śledzenia

Aby móc dostarczać nasze gry, witryny internetowe i reklamy dostosowane do zainteresowań użytkowników, używamy identyfikatorów reklam, plików cookie i podobnych technologii. Należy przeczytać tę sekcję, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystamy z tych technologii i w jaki sposób użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami.

Identyfikatory reklam to nietrwałe, nieosobowe identyfikatory, takie jak identyfikator reklamowy Androida i/lub identyfikator reklamowy Apple (“IDFA”), które są jednoznacznie powiązane z urządzeniem użytkownika. Podobne technologie obejmują piksele śledzące w reklamach. Technologie te umożliwiają firmom (w tym marketerom i reklamodawcom) rozpoznawanie urządzenia użytkownika podczas korzystania z witryn internetowych i aplikacji.

Plik cookie to niewielki ciąg informacji, który odwiedzana witryna internetowa przesyła do urządzenia użytkownika w celu jego identyfikacji. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika w witrynie internetowej, a informacje te pomagają nam zrozumieć preferencje użytkownika oraz poprawić komfort korzystania z witryny. Pliki cookie są również wykorzystywane do takich działań, jak zapamiętywanie nazwy użytkownika i hasła, jeśli taka funkcja jest dostępna i użytkownik zdecyduje się z niej skorzystać.

Identyfikatory reklam, pliki cookie i podobne technologie są wykorzystywane przez nas w celu świadczenia Usług na rzecz użytkownika oraz gromadzenia danych z jego urządzenia. Technologie te pozwalają nam i naszym zewnętrznym partnerom reklamowym na:

 • rozpoznawanie użytkownika i jego urządzenia;
 • dostarczanie użytkownikowi reklam opartych na jego zainteresowaniach;
 • umożliwienie naszym Usługom interakcji z siecią społecznościową lub platformą strony trzeciej (jeśli użytkownik zdecydował się zezwolić na taką interakcję);
 • dostarczanie przez nas lub strony trzecie bardziej spersonalizowanych usług użytkownikowi, na przykład świadczenie Usług w odpowiednim języku.

Użytkownik może wyłączyć wszystkie pliki cookie, jeśli nie chce ich otrzymywać. Urządzenie może również wyświetlać ostrzeżenia o korzystaniu z plików cookie. W przypadku obu opcji należy dostosować ustawienia przeglądarki (takiej jak Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer lub innej). Dostępne jest również oprogramowanie, które może zarządzać plikami cookie. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność Usług i spowodować utratę dostępu do niektórych ich funkcji.

8.4 Dostosowanie preferencji reklam opartych na zainteresowaniach

Użytkownik może uniemożliwić wykorzystywanie identyfikatora reklam urządzenia na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach lub zresetować identyfikator reklam urządzenia, zmieniając ustawienia urządzenia. Ustawienia różnią się w zależności od urządzenia, ale zazwyczaj ustawienia identyfikatora reklam można znaleźć w sekcji “prywatność” lub “reklamy” w ustawieniach urządzenia.

Użytkownicy mieszkający w USA, Europie lub Kanadzie mogą również zrezygnować z gromadzenia swoich danych przez niektórych lub wszystkich naszych partnerów reklamowych, którzy uczestniczą w Digital Advertising Alliance, odwiedzając stronę http://www.aboutads.info/choices/ (dla użytkowników z USA), http://www.youronlinechoices.com/ (dla użytkowników europejskich) lub http://youradchoices.ca/choices (dla Użytkowników kanadyjskich). Użytkownik może też kliknąć logo AdChoices w reklamie (jeśli jest dostępne). Jeśli użytkownik zdecyduje się tak ustawić preferencje, aby uniemożliwić korzystanie z tych technologii, może się okazać, że nie będzie mógł w pełni korzystać z naszych Usług.

Należy pamiętać, że dostosowanie preferencji w sposób opisany w tej sekcji nie oznacza, że użytkownik nie będzie już otrzymywać reklam, a jedynie, że reklamy, które zobaczy, będą mniej dopasowane do jego zainteresowań. Będziemy również nadal używać identyfikatora reklamy urządzenia użytkownika, aby wyświetlać mu reklamy; na przykład możemy go używać do ograniczania częstotliwości (innymi słowy, do kontrolowania maksymalnej liczby wyświetleń tej samej reklamy od nas).

 

 1. Informacje dla obywateli UE

Użytkownik ma prawo zażądać i uzyskać usunięcie swoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Usług.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, powinien wysłać swoją prośbę na adres miami@miamienglish.io

(należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie wysłany na inny adres e-mail spółki Educational Entertainment sp. zo.o., nie jesteśmy w stanie zagwarantować jego otrzymania i zareagowania na niego). Będziemy dążyć do udzielenia odpowiedzi na wniosek w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Aby zrealizować to prawo, musimy zidentyfikować użytkownika jako pierwotnego właściciela konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w tym celu poprosimy go o podanie dodatkowych danych osobowych, takich jak zdjęcia i kopie dokumentów, które będzie musiał dostarczyć. Dostarczenie tych dokumentów jest obowiązkowe, aby uniknąć oszustw i upewnić się, że konto jest zabezpieczone przed możliwymi uszkodzeniami.

Należy pamiętać, że usunięcie danych osobowych użytkownika spowoduje usunięcie powiązanych informacji, takich jak postępy w grze, w tym poziom, zakupione licencje na zawartość (w tym zakupy za prawdziwe pieniądze) i wszelkie treści w grze powiązane z kontem. Przywrócenie ich będzie niemożliwe. Żądając usunięcia swoich danych osobowych, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ten fakt oraz wyraża zgodę na usunięcie powiązanych informacji.

Należy pamiętać, że w przypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych, może on nadal nie mieć dostępu do Usług Educational Entertainment. sp. z o.o.

Należy pamiętać, że wszelka korespondencja dotycząca usunięcia danych osobowych może być prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

 

KONTAKT

W każdej chwili można się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc!

W przypadku

Witamy w Polityce prywatności spółki Educational Entertainment One sp. z o.o.

W niniejszej Polityce prywatności staramy się w sposób zrozumiały wyjaśnić, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przetwarzamy i udostępniamy dane użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, co pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do danych osobowych użytkowników prosimy o kontakt pod adresem:

Educational Entertainment One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej 2, 15-724 Białystok

Informacje o danych osobowych

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych w czasie korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach związanych z tymi danymi.

Administratorem podanych przez użytkownika danych osobowych jest:

Educational Entertainment One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej 2, 15-724 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000823888 której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423392323, REGON 385324000, reprezentowana przez: Damian Łukasiewicz, Prezes Zarządu.

Educational Entertainment sp. z o.o. („Educational Entertainment One”, “Administrator danych”, “my”, “nas” lub “nasz”) obsługuje aplikacje mobilne (zwane dalej “Usługą”).

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko podstawowe dane osobowe, takie jak pseudonim użytkownika, identyfikator urządzenia, adres IP. Czasami użytkownik może nam też przekazać inne dane – adres e-mail, płeć, imię, nazwisko. Należy pamiętać, że gdy do użytkownik do zalogowania użyje swojego konta na Facebooku, otrzymamy więcej informacji o nim i jego danych.

1.1 Dane dotyczące użytkowania

Z chwilą gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych serwerów za pośrednictwem aplikacji mobilnej, możemy automatycznie rejestrować standardowe dane użytkowania dostarczane przez urządzenie użytkownika. Dane te mogą obejmować adres IP urządzenia, typ i wersję urządzenia, aktywność w aplikacji, godzinę i datę oraz inne szczegóły.

Ponadto, gdy użytkownik napotka pewne błędy podczas korzystania z aplikacji, automatycznie gromadzimy dane o błędzie i okolicznościach jego wystąpienia. Dane te mogą zawierać szczegóły techniczne dotyczące urządzenia, czynności wykonywanych w momencie wystąpienia błędu oraz inne informacje techniczne, które mogły przyczynić się do wystąpienia problemu.

1.2 Dane dotyczące urządzenia

Nasza aplikacja może również uzyskiwać dostęp do danych i gromadzić je za pośrednictwem wbudowanych narzędzi urządzenia, takich jak:

 • tożsamość użytkownika,
 • powiadomienia.

To, co gromadzimy, może zależeć od indywidualnych ustawień urządzenia i uprawnień udzielonych podczas instalacji i korzystania z aplikacji.

1.3 Dane osobowe

W trakcie korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub do jego identyfikacji (“Dane osobowe”). Dane osobowe umożliwiające identyfikację mogą obejmować między innymi:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • profile w mediach społecznościowych,
 • adres e-mail,

1.4 Dane biznesowe

Dane biznesowe odnoszą się do danych, które są gromadzone w trakcie normalnej pracy na naszej platformie. Mogą obejmować zapisy transakcji, przechowywane pliki, profile użytkowników, dane analityczne i inne metryki, a także inne rodzaje informacji, tworzone lub generowane, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi usługami.

 1. Cele przetwarzania danych

Wykorzystujemy dane użytkownika w celu świadczenia Usługi i poprawiania jej jakości. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.

Głównym celem, dla którego przetwarzamy dane użytkowników, jest realizacja naszej podstawowej usługi – gier. Dzięki temu, że posiadamy dane użytkownika, możesz on grać w naszej gry.

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, podane przez niego dane będą wykorzystywane do celów marketingowych. Będziemy mu wysyłać wiadomości zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeśli użytkownik podał dane inne niż adres e-mail, będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla niego. Dzięki temu otrzyma informacje odpowiadające jego zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi bliżej nieokreślonego spamu.

Aby móc stale ulepszać nasze usługi, przetwarzamy przekazane nam dane w celach statystycznych i badawczych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy bardzo dobrze poznać naszych użytkowników.

Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, stworzyliśmy system, który pozwala nam zapobiegać oszustwom. W naszym serwisie nie ma miejsca dla nieuczciwych graczy. Dlatego przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed oszustami.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • do oceny technicznej, w tym do obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji oraz powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • w celu zapewnienia użytkownikowi podstawowych funkcji naszej aplikacji i platformy;
 • do przetwarzania wszelkich płatności transakcyjnych lub bieżących;
 • do kontaktu i komunikacji z użytkownikiem,
 • do prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i celów administracyjnych;
 • do celów analitycznych, badań rynkowych i rozwoju działalności, w tym do obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • do przeprowadzania konkursów i/lub oferowania użytkownikowi dodatkowych korzyści;
 • w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu przesyłania użytkownikowi informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o podmiotach zewnętrznych, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika; oraz
 • w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i rozstrzygania wszelkich potencjalnych sporów.

 1. Podstawa przetwarzania

Dane osobowe użytkownika będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, w sposób uczciwy i transparentny. Gromadzimy i przetwarzamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawy prawne.

Dane, które podaje nam użytkowników, rejestrując się w naszej grze, przetwarzamy na podstawie umowy, którą z nim zawieramy.

Dane podane dobrowolnie do celów marketingowych są przetwarzane przez nas na podstawie zgody użytkownika, którą może wycofać w dowolnym momencie.

Podane dobrowolnie dane są również wykorzystywane do celów statystycznych i badawczych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć, co dzieje się w naszej usłudze i staramy się ją stale ulepszać.

Dane, które przetwarzamy w celach bezpieczeństwa, tj. aktywność graczy, ich loginy, adresy e-mail i inne dane, jeśli zostały podane, przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes. Chcemy zapobiegać oszustwom. W tym zakresie korzystamy z profilowania, ale w rezultacie nie podejmujemy żadnych automatycznych decyzji. Ostatnie słowo zawsze należy do człowieka.

Jeśli użytkownik pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Educational Entertainment One sp. z o.o. do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Educational Entertainment One sp. z o.o. może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, ponieważ:

 • Musimy realizować umowę zawartą z użytkownikiem
 • Użytkownik wyraził na to zgodę
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i nie jest sprzeczne z prawami użytkownika
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby przestrzegać przepisów prawa.

 1. Kto otrzymuje od nas dane użytkownika?

4.1 Informacje ogólne

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Bardzo starannie dobieramy naszych partnerów. Możemy przekazywać dane użytkownika firmom hostingowym, firmom informatycznym, aplikacjom statystycznym i badawczym, aplikacjom wspomagającym oraz innym dostawcom. Możemy ujawniać dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym dostawcom usług IT, dostawcom usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieciom reklamowym, firmom analitycznym, podmiotom rejestrującym błędy, firmom windykacyjnym, dostawcom usług konserwacji lub rozwiązywania problemów, dostawcom usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalnym doradcom i operatorom systemów płatności.

4.2 Przekazywanie danych osobowych za granicę

Przekazujemy dane użytkowników podmiotom przetwarzającym dane, które mają swoją siedzibę w krajach spoza Unii Europejskiej. Standardy ochrony danych w tych krajach są wysokie. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich ujawnienie tym zagranicznym stronom trzecim.

Dopilnujemy, by wszelkie przekazywanie danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG było chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych z kraju nienależącego do EOG do innego kraju, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strony trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać podobnym przepisom o ochronie danych jak przepisy obowiązujące w naszej jurysdykcji. Istnieje ryzyko, że taka osoba trzecia zaangażuje się w działanie lub praktykę, naruszające przepisy dotyczące prywatności danych w naszej jurysdykcji, a to może oznaczać, że użytkownik nie będzie w stanie dochodzić roszczeń zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w naszej jurysdykcji.

4.3 Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi (“Usługodawcy”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

4.4 Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

4.5 Reklama

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby wyświetlać użytkownikowi reklamy w celu wsparcia i utrzymania naszej Usługi.

4.6 Płatności

W ramach Usługi możemy oferować płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. podmiotów przetwarzających płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych karty płatniczej użytkownika. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, a korzystanie przez nich z danych osobowych użytkownika podlega ich Polityce prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności przestrzegają standardów określonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez PCI Security Standards Council, organ utworzony przez marki takie jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji dotyczących płatności.

4.7 Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do jej witryny. Stanowczo zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności ani praktyki stron lub usług stron trzecich.

4.8 Ujawnianie danych

Ujawnianie informacji na potrzeby organów ścigania

W pewnych okolicznościach spółka Educational Entertainment One sp. z o.o. może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych użytkownika, jeśli wynika to z przepisów prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymogi prawne

Educational Entertainment One sp. z o.o. może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika, w dobrej wierze, w przekonaniu, że takie działanie jest konieczne:

 • aby przestrzegać przepisów prawa,
 • aby chronić i bronić praw lub własności Educational Entertainment One sp. z o.o.,
 • aby zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia związane z Usługą,
 • aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa,
 • aby chronić przed odpowiedzialnością prawną.

 1. Prawa użytkownika

Użytkownik powinien pamiętać, że:

 • ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji dla samej gry, po prostu przestaniemy wysyłać do niego wiadomości marketingowe. Wycofanie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na przetwarzanie danych w oparciu o udzieloną zgodę. Aby wycofać zgodę, należy edytować dane swojego profilu lub napisać do nas.
 • ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a nawet do ich usunięcia. Usunięcie danych niezbędnych do świadczenia usługi oznacza usunięcie konta.
 • ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych i zażądać ograniczenia tego przetwarzania;
 • w odniesieniu do danych, których podstawą jest zgoda, użytkownik ma prawo zażądać ich przeniesienia;
 • ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego;

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim w celu przesyłania mu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą go zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas konkretnych lub wszystkich takich wiadomości, klikając link dorezygnacji z subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

W przypadku wątpliwości, pytań lub chęci, by dowiedzieć się więcej, napisz do nas. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

 1. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Dane użytkownika są przetwarzane przez nas tak długo, jak długo jest on z nami związany. Po usunięciu konta dane będą nadal przechowywane przez nas tylko przez okres przedawnienia roszczeń.

Educational Entertainment One sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Educational Entertainment One sp. z o.o. zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analiz wewnętrznych. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Zachowując te informacje, będziemy je chronić za pomocą komercyjnie akceptowalnych środków, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu oraz modyfikacji. Jednocześnie informujemy, że żadna metoda elektronicznego przekazywania i przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. W razie konieczności możemy zachować dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego lub w celu ochrony istotnych interesów użytkownika lub istotnych interesów innej osoby fizycznej.

 1. Inne

7.1 Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia bez zgody rodzica dziecka. Jeśli rodzic lub opiekun wie, że ich Dziecko przekazało nam Dane Osobowe bez ich zgody, powinni się z nami skontaktować. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

7.2 Zmiany w niniejszej polityce

Według własnego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlała aktualne akceptowalne praktyki. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach za pośrednictwem naszej aplikacji lub usługi dostarczania aplikacji. Dalsze korzystanie z naszej aplikacji po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej polityce będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w niniejszej polityce prywatności, na przykład zmienimy podstawę prawną, na której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, poprosimy użytkownika o ponowne wyrażenie zgody na zmienioną politykę prywatności.

7.3 Ograniczenia naszej polityki

Nasza aplikacja może zawierać łącza do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności.

7.4 Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych użytkowników jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda przekazywania danych przez Internet ani ich elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się korzystać z komercyjnie akceptowalnych środków w celu ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 1. Reklamy

8.1 Ogłoszenia ogólne

Oprócz reklam własnych Usług, akceptujemy reklamy w różnych formatach (takich jak banery, reklamy pełnoekranowe, nagradzane filmy itp.) od zewnętrznych sieci reklamowych, które mogą być wyświetlane w naszych Grach. Te zewnętrzne sieci reklamowe mogą gromadzić i wykorzystywać informacje o interakcjach użytkownika z naszymi Usługami w związku z takimi działaniami marketingowymi, sprzedażowymi i reklamowymi; śledzenie geograficzne i preferencje sieci operatora; oraz informacje, takie jak wiek i płeć zarejestrowane z urządzenia użytkownika, aby zapewnić wyświetlanie odpowiednich reklam w Grze oraz obliczać lub kontrolować liczbę wyświetleń reklamy i/lub dostarczać reklamy związane z zainteresowaniami użytkownika, a także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik kliknie którąkolwiek z tych reklam, reklamodawcy mogą używać plików cookie i innych technologii śledzenia sieci (takich jak piksel śledzący czy technologia identyfikacji odwiedzających itp.) na urządzeniu użytkownika w celu gromadzenia danych dotyczących wydajności reklam, interakcji użytkownika z takimi reklamami i naszymi Usługami oraz zainteresowań użytkownika w celu wyświetlania reklam, w tym reklam ukierunkowanych, oraz w uzasadnionych interesach biznesowych takich zewnętrznych sieci reklamowych. Dane te mogą obejmować dane osobowe użytkownika, takie jak informacje o urządzeniu i sieci, unikalne identyfikatory, płeć, wiek czy dane geolokalizacyjne. Przed wejściem w interakcję z zewnętrznym reklamodawcą zalecamy zapoznanie się z jego warunkami użytkowania i polityką prywatności. Ich polityka prywatności, a nie nasza, będzie miała zastosowanie do każdej z tych interakcji.

 

8.2 Linki do stron trzecich

W Witrynie i w naszych Grach możemy umieszczać łącza do stron trzecich. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do takich stron internetowych osób trzecich. Takie linki przenoszą użytkownika poza nasze Usługi i są poza naszą kontrolą. Witryny, do których prowadzą te linki, mają własną odrębną politykę prywatności i chociaż staramy się chronić integralność naszej Witryny, Educational Entertainment One sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za treść i działania tych witryn. Użytkownik odwiedza takie witryny i uzyskuje do nich dostęp na własne ryzyko. Należy pamiętać, że te inne witryny mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników, gromadzić dane lub żądać podania danych osobowych.

8.3 Identyfikatory reklam, pliki cookie, inne technologie śledzenia

Aby móc dostarczać nasze gry, witryny internetowe i reklamy dostosowane do zainteresowań użytkowników, używamy identyfikatorów reklam, plików cookie i podobnych technologii. Należy przeczytać tę sekcję, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystamy z tych technologii i w jaki sposób użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami.

Identyfikatory reklam to nietrwałe, nieosobowe identyfikatory, takie jak identyfikator reklamowy Androida i/lub identyfikator reklamowy Apple (“IDFA”), które są jednoznacznie powiązane z urządzeniem użytkownika. Podobne technologie obejmują piksele śledzące w reklamach. Technologie te umożliwiają firmom (w tym marketerom i reklamodawcom) rozpoznawanie urządzenia użytkownika podczas korzystania z witryn internetowych i aplikacji.

Plik cookie to niewielki ciąg informacji, który odwiedzana witryna internetowa przesyła do urządzenia użytkownika w celu jego identyfikacji. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika w witrynie internetowej, a informacje te pomagają nam zrozumieć preferencje użytkownika oraz poprawić komfort korzystania z witryny. Pliki cookie są również wykorzystywane do takich działań, jak zapamiętywanie nazwy użytkownika i hasła, jeśli taka funkcja jest dostępna i użytkownik zdecyduje się z niej skorzystać.

Identyfikatory reklam, pliki cookie i podobne technologie są wykorzystywane przez nas w celu świadczenia Usług na rzecz użytkownika oraz gromadzenia danych z jego urządzenia. Technologie te pozwalają nam i naszym zewnętrznym partnerom reklamowym na:

 • rozpoznawanie użytkownika i jego urządzenia;
 • dostarczanie użytkownikowi reklam opartych na jego zainteresowaniach;
 • umożliwienie naszym Usługom interakcji z siecią społecznościową lub platformą strony trzeciej (jeśli użytkownik zdecydował się zezwolić na taką interakcję);
 • dostarczanie przez nas lub strony trzecie bardziej spersonalizowanych usług użytkownikowi, na przykład świadczenie Usług w odpowiednim języku.

Użytkownik może wyłączyć wszystkie pliki cookie, jeśli nie chce ich otrzymywać. Urządzenie może również wyświetlać ostrzeżenia o korzystaniu z plików cookie. W przypadku obu opcji należy dostosować ustawienia przeglądarki (takiej jak Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer lub innej). Dostępne jest również oprogramowanie, które może zarządzać plikami cookie. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność Usług i spowodować utratę dostępu do niektórych ich funkcji.

8.4 Dostosowanie preferencji reklam opartych na zainteresowaniach

Użytkownik może uniemożliwić wykorzystywanie identyfikatora reklam urządzenia na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach lub zresetować identyfikator reklam urządzenia, zmieniając ustawienia urządzenia. Ustawienia różnią się w zależności od urządzenia, ale zazwyczaj ustawienia identyfikatora reklam można znaleźć w sekcji “prywatność” lub “reklamy” w ustawieniach urządzenia.

Użytkownicy mieszkający w USA, Europie lub Kanadzie mogą również zrezygnować z gromadzenia swoich danych przez niektórych lub wszystkich naszych partnerów reklamowych, którzy uczestniczą w Digital Advertising Alliance, odwiedzając stronę http://www.aboutads.info/choices/ (dla użytkowników z USA), http://www.youronlinechoices.com/ (dla użytkowników europejskich) lub http://youradchoices.ca/choices (dla Użytkowników kanadyjskich). Użytkownik może też kliknąć logo AdChoices w reklamie (jeśli jest dostępne). Jeśli użytkownik zdecyduje się tak ustawić preferencje, aby uniemożliwić korzystanie z tych technologii, może się okazać, że nie będzie mógł w pełni korzystać z naszych Usług.

Należy pamiętać, że dostosowanie preferencji w sposób opisany w tej sekcji nie oznacza, że użytkownik nie będzie już otrzymywać reklam, a jedynie, że reklamy, które zobaczy, będą mniej dopasowane do jego zainteresowań. Będziemy również nadal używać identyfikatora reklamy urządzenia użytkownika, aby wyświetlać mu reklamy; na przykład możemy go używać do ograniczania częstotliwości (innymi słowy, do kontrolowania maksymalnej liczby wyświetleń tej samej reklamy od nas).

 

 1. Informacje dla obywateli UE

Użytkownik ma prawo zażądać i uzyskać usunięcie swoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Usług.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, powinien wysłać swoją prośbę na adres miami@miamienglish.io

(należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie wysłany na inny adres e-mail spółki Educational Entertainment sp. zo.o., nie jesteśmy w stanie zagwarantować jego otrzymania i zareagowania na niego). Będziemy dążyć do udzielenia odpowiedzi na wniosek w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Aby zrealizować to prawo, musimy zidentyfikować użytkownika jako pierwotnego właściciela konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w tym celu poprosimy go o podanie dodatkowych danych osobowych, takich jak zdjęcia i kopie dokumentów, które będzie musiał dostarczyć. Dostarczenie tych dokumentów jest obowiązkowe, aby uniknąć oszustw i upewnić się, że konto jest zabezpieczone przed możliwymi uszkodzeniami.

Należy pamiętać, że usunięcie danych osobowych użytkownika spowoduje usunięcie powiązanych informacji, takich jak postępy w grze, w tym poziom, zakupione licencje na zawartość (w tym zakupy za prawdziwe pieniądze) i wszelkie treści w grze powiązane z kontem. Przywrócenie ich będzie niemożliwe. Żądając usunięcia swoich danych osobowych, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ten fakt oraz wyraża zgodę na usunięcie powiązanych informacji.

Należy pamiętać, że w przypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych, może on nadal nie mieć dostępu do Usług Educational Entertainment. sp. z o.o.

Należy pamiętać, że wszelka korespondencja dotycząca usunięcia danych osobowych może być prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

 

KONTAKT

W każdej chwili można się z nami skontaktować. Postaramy się

Witamy w Polityce prywatności spółki Educational Entertainment One sp. z o.o.

W niniejszej Polityce prywatności staramy się w sposób zrozumiały wyjaśnić, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przetwarzamy i udostępniamy dane użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, co pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do danych osobowych użytkowników prosimy o kontakt pod adresem:

Educational Entertainment One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej 2, 15-724 Białystok

Informacje o danych osobowych

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych w czasie korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach związanych z tymi danymi.

Administratorem podanych przez użytkownika danych osobowych jest:

Educational Entertainment One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marczukowskiej 2, 15-724 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000823888 której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423392323, REGON 385324000, reprezentowana przez: Damian Łukasiewicz, Prezes Zarządu.

Educational Entertainment sp. z o.o. („Educational Entertainment One”, “Administrator danych”, “my”, “nas” lub “nasz”) obsługuje aplikacje mobilne (zwane dalej “Usługą”).

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko podstawowe dane osobowe, takie jak pseudonim użytkownika, identyfikator urządzenia, adres IP. Czasami użytkownik może nam też przekazać inne dane – adres e-mail, płeć, imię, nazwisko. Należy pamiętać, że gdy do użytkownik do zalogowania użyje swojego konta na Facebooku, otrzymamy więcej informacji o nim i jego danych.

1.1 Dane dotyczące użytkowania

Z chwilą gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych serwerów za pośrednictwem aplikacji mobilnej, możemy automatycznie rejestrować standardowe dane użytkowania dostarczane przez urządzenie użytkownika. Dane te mogą obejmować adres IP urządzenia, typ i wersję urządzenia, aktywność w aplikacji, godzinę i datę oraz inne szczegóły.

Ponadto, gdy użytkownik napotka pewne błędy podczas korzystania z aplikacji, automatycznie gromadzimy dane o błędzie i okolicznościach jego wystąpienia. Dane te mogą zawierać szczegóły techniczne dotyczące urządzenia, czynności wykonywanych w momencie wystąpienia błędu oraz inne informacje techniczne, które mogły przyczynić się do wystąpienia problemu.

1.2 Dane dotyczące urządzenia

Nasza aplikacja może również uzyskiwać dostęp do danych i gromadzić je za pośrednictwem wbudowanych narzędzi urządzenia, takich jak:

 • tożsamość użytkownika,
 • powiadomienia.

To, co gromadzimy, może zależeć od indywidualnych ustawień urządzenia i uprawnień udzielonych podczas instalacji i korzystania z aplikacji.

1.3 Dane osobowe

W trakcie korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub do jego identyfikacji (“Dane osobowe”). Dane osobowe umożliwiające identyfikację mogą obejmować między innymi:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • profile w mediach społecznościowych,
 • adres e-mail,

1.4 Dane biznesowe

Dane biznesowe odnoszą się do danych, które są gromadzone w trakcie normalnej pracy na naszej platformie. Mogą obejmować zapisy transakcji, przechowywane pliki, profile użytkowników, dane analityczne i inne metryki, a także inne rodzaje informacji, tworzone lub generowane, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi usługami.

 1. Cele przetwarzania danych

Wykorzystujemy dane użytkownika w celu świadczenia Usługi i poprawiania jej jakości. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.

Głównym celem, dla którego przetwarzamy dane użytkowników, jest realizacja naszej podstawowej usługi – gier. Dzięki temu, że posiadamy dane użytkownika, możesz on grać w naszej gry.

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, podane przez niego dane będą wykorzystywane do celów marketingowych. Będziemy mu wysyłać wiadomości zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeśli użytkownik podał dane inne niż adres e-mail, będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla niego. Dzięki temu otrzyma informacje odpowiadające jego zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi bliżej nieokreślonego spamu.

Aby móc stale ulepszać nasze usługi, przetwarzamy przekazane nam dane w celach statystycznych i badawczych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy bardzo dobrze poznać naszych użytkowników.

Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, stworzyliśmy system, który pozwala nam zapobiegać oszustwom. W naszym serwisie nie ma miejsca dla nieuczciwych graczy. Dlatego przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed oszustami.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

 • do oceny technicznej, w tym do obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji oraz powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • w celu zapewnienia użytkownikowi podstawowych funkcji naszej aplikacji i platformy;
 • do przetwarzania wszelkich płatności transakcyjnych lub bieżących;
 • do kontaktu i komunikacji z użytkownikiem,
 • do prowadzenia wewnętrznej dokumentacji i celów administracyjnych;
 • do celów analitycznych, badań rynkowych i rozwoju działalności, w tym do obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;
 • do przeprowadzania konkursów i/lub oferowania użytkownikowi dodatkowych korzyści;
 • w celach reklamowych i marketingowych, w tym w celu przesyłania użytkownikowi informacji promocyjnych o naszych produktach i usługach oraz informacji o podmiotach zewnętrznych, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika; oraz
 • w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i rozstrzygania wszelkich potencjalnych sporów.

 1. Podstawa przetwarzania

Dane osobowe użytkownika będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, w sposób uczciwy i transparentny. Gromadzimy i przetwarzamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawy prawne.

Dane, które podaje nam użytkowników, rejestrując się w naszej grze, przetwarzamy na podstawie umowy, którą z nim zawieramy.

Dane podane dobrowolnie do celów marketingowych są przetwarzane przez nas na podstawie zgody użytkownika, którą może wycofać w dowolnym momencie.

Podane dobrowolnie dane są również wykorzystywane do celów statystycznych i badawczych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć, co dzieje się w naszej usłudze i staramy się ją stale ulepszać.

Dane, które przetwarzamy w celach bezpieczeństwa, tj. aktywność graczy, ich loginy, adresy e-mail i inne dane, jeśli zostały podane, przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes. Chcemy zapobiegać oszustwom. W tym zakresie korzystamy z profilowania, ale w rezultacie nie podejmujemy żadnych automatycznych decyzji. Ostatnie słowo zawsze należy do człowieka.

Jeśli użytkownik pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Educational Entertainment One sp. z o.o. do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.

Educational Entertainment One sp. z o.o. może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, ponieważ:

 • Musimy realizować umowę zawartą z użytkownikiem
 • Użytkownik wyraził na to zgodę
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie i nie jest sprzeczne z prawami użytkownika
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby przestrzegać przepisów prawa.

 1. Kto otrzymuje od nas dane użytkownika?

4.1 Informacje ogólne

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Bardzo starannie dobieramy naszych partnerów. Możemy przekazywać dane użytkownika firmom hostingowym, firmom informatycznym, aplikacjom statystycznym i badawczym, aplikacjom wspomagającym oraz innym dostawcom. Możemy ujawniać dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym dostawcom usług IT, dostawcom usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieciom reklamowym, firmom analitycznym, podmiotom rejestrującym błędy, firmom windykacyjnym, dostawcom usług konserwacji lub rozwiązywania problemów, dostawcom usług marketingowych lub reklamowych, profesjonalnym doradcom i operatorom systemów płatności.

4.2 Przekazywanie danych osobowych za granicę

Przekazujemy dane użytkowników podmiotom przetwarzającym dane, które mają swoją siedzibę w krajach spoza Unii Europejskiej. Standardy ochrony danych w tych krajach są wysokie. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich ujawnienie tym zagranicznym stronom trzecim.

Dopilnujemy, by wszelkie przekazywanie danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów spoza EOG było chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub stosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie akceptowanych środków.

W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych z kraju nienależącego do EOG do innego kraju, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że strony trzecie w innych jurysdykcjach mogą nie podlegać podobnym przepisom o ochronie danych jak przepisy obowiązujące w naszej jurysdykcji. Istnieje ryzyko, że taka osoba trzecia zaangażuje się w działanie lub praktykę, naruszające przepisy dotyczące prywatności danych w naszej jurysdykcji, a to może oznaczać, że użytkownik nie będzie w stanie dochodzić roszczeń zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w naszej jurysdykcji.

4.3 Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi (“Usługodawcy”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

4.4 Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

4.5 Reklama

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby wyświetlać użytkownikowi reklamy w celu wsparcia i utrzymania naszej Usługi.

4.6 Płatności

W ramach Usługi możemy oferować płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. podmiotów przetwarzających płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych karty płatniczej użytkownika. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, a korzystanie przez nich z danych osobowych użytkownika podlega ich Polityce prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności przestrzegają standardów określonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez PCI Security Standards Council, organ utworzony przez marki takie jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji dotyczących płatności.

4.7 Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do jej witryny. Stanowczo zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności ani praktyki stron lub usług stron trzecich.

4.8 Ujawnianie danych

Ujawnianie informacji na potrzeby organów ścigania

W pewnych okolicznościach spółka Educational Entertainment One sp. z o.o. może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych użytkownika, jeśli wynika to z przepisów prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymogi prawne

Educational Entertainment One sp. z o.o. może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika, w dobrej wierze, w przekonaniu, że takie działanie jest konieczne:

 • aby przestrzegać przepisów prawa,
 • aby chronić i bronić praw lub własności Educational Entertainment One sp. z o.o.,
 • aby zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia związane z Usługą,
 • aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa,
 • aby chronić przed odpowiedzialnością prawną.

 1. Prawa użytkownika

Użytkownik powinien pamiętać, że:

 • ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji dla samej gry, po prostu przestaniemy wysyłać do niego wiadomości marketingowe. Wycofanie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na przetwarzanie danych w oparciu o udzieloną zgodę. Aby wycofać zgodę, należy edytować dane swojego profilu lub napisać do nas.
 • ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a nawet do ich usunięcia. Usunięcie danych niezbędnych do świadczenia usługi oznacza usunięcie konta.
 • ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych i zażądać ograniczenia tego przetwarzania;
 • w odniesieniu do danych, których podstawą jest zgoda, użytkownik ma prawo zażądać ich przeniesienia;
 • ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego;

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim w celu przesyłania mu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą go zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas konkretnych lub wszystkich takich wiadomości, klikając link dorezygnacji z subskrypcji lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

W przypadku wątpliwości, pytań lub chęci, by dowiedzieć się więcej, napisz do nas. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

 1. Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Dane użytkownika są przetwarzane przez nas tak długo, jak długo jest on z nami związany. Po usunięciu konta dane będą nadal przechowywane przez nas tylko przez okres przedawnienia roszczeń.

Educational Entertainment One sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Educational Entertainment One sp. z o.o. zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analiz wewnętrznych. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Zachowując te informacje, będziemy je chronić za pomocą komercyjnie akceptowalnych środków, aby zapobiec ich utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu oraz modyfikacji. Jednocześnie informujemy, że żadna metoda elektronicznego przekazywania i przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna i nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. W razie konieczności możemy zachować dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego lub w celu ochrony istotnych interesów użytkownika lub istotnych interesów innej osoby fizycznej.

 1. Inne

7.1 Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia bez zgody rodzica dziecka. Jeśli rodzic lub opiekun wie, że ich Dziecko przekazało nam Dane Osobowe bez ich zgody, powinni się z nami skontaktować. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

7.2 Zmiany w niniejszej polityce

Według własnego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlała aktualne akceptowalne praktyki. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby poinformować użytkowników o zmianach za pośrednictwem naszej aplikacji lub usługi dostarczania aplikacji. Dalsze korzystanie z naszej aplikacji po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej polityce będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk dotyczących prywatności i danych osobowych.

Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w niniejszej polityce prywatności, na przykład zmienimy podstawę prawną, na której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, poprosimy użytkownika o ponowne wyrażenie zgody na zmienioną politykę prywatności.

7.3 Ograniczenia naszej polityki

Nasza aplikacja może zawierać łącza do zewnętrznych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ich praktyki w zakresie prywatności.

7.4 Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych użytkowników jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda przekazywania danych przez Internet ani ich elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się korzystać z komercyjnie akceptowalnych środków w celu ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 1. Reklamy

8.1 Ogłoszenia ogólne

Oprócz reklam własnych Usług, akceptujemy reklamy w różnych formatach (takich jak banery, reklamy pełnoekranowe, nagradzane filmy itp.) od zewnętrznych sieci reklamowych, które mogą być wyświetlane w naszych Grach. Te zewnętrzne sieci reklamowe mogą gromadzić i wykorzystywać informacje o interakcjach użytkownika z naszymi Usługami w związku z takimi działaniami marketingowymi, sprzedażowymi i reklamowymi; śledzenie geograficzne i preferencje sieci operatora; oraz informacje, takie jak wiek i płeć zarejestrowane z urządzenia użytkownika, aby zapewnić wyświetlanie odpowiednich reklam w Grze oraz obliczać lub kontrolować liczbę wyświetleń reklamy i/lub dostarczać reklamy związane z zainteresowaniami użytkownika, a także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik kliknie którąkolwiek z tych reklam, reklamodawcy mogą używać plików cookie i innych technologii śledzenia sieci (takich jak piksel śledzący czy technologia identyfikacji odwiedzających itp.) na urządzeniu użytkownika w celu gromadzenia danych dotyczących wydajności reklam, interakcji użytkownika z takimi reklamami i naszymi Usługami oraz zainteresowań użytkownika w celu wyświetlania reklam, w tym reklam ukierunkowanych, oraz w uzasadnionych interesach biznesowych takich zewnętrznych sieci reklamowych. Dane te mogą obejmować dane osobowe użytkownika, takie jak informacje o urządzeniu i sieci, unikalne identyfikatory, płeć, wiek czy dane geolokalizacyjne. Przed wejściem w interakcję z zewnętrznym reklamodawcą zalecamy zapoznanie się z jego warunkami użytkowania i polityką prywatności. Ich polityka prywatności, a nie nasza, będzie miała zastosowanie do każdej z tych interakcji.

 

8.2 Linki do stron trzecich

W Witrynie i w naszych Grach możemy umieszczać łącza do stron trzecich. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do takich stron internetowych osób trzecich. Takie linki przenoszą użytkownika poza nasze Usługi i są poza naszą kontrolą. Witryny, do których prowadzą te linki, mają własną odrębną politykę prywatności i chociaż staramy się chronić integralność naszej Witryny, Educational Entertainment One sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za treść i działania tych witryn. Użytkownik odwiedza takie witryny i uzyskuje do nich dostęp na własne ryzyko. Należy pamiętać, że te inne witryny mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników, gromadzić dane lub żądać podania danych osobowych.

8.3 Identyfikatory reklam, pliki cookie, inne technologie śledzenia

Aby móc dostarczać nasze gry, witryny internetowe i reklamy dostosowane do zainteresowań użytkowników, używamy identyfikatorów reklam, plików cookie i podobnych technologii. Należy przeczytać tę sekcję, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystamy z tych technologii i w jaki sposób użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami.

Identyfikatory reklam to nietrwałe, nieosobowe identyfikatory, takie jak identyfikator reklamowy Androida i/lub identyfikator reklamowy Apple (“IDFA”), które są jednoznacznie powiązane z urządzeniem użytkownika. Podobne technologie obejmują piksele śledzące w reklamach. Technologie te umożliwiają firmom (w tym marketerom i reklamodawcom) rozpoznawanie urządzenia użytkownika podczas korzystania z witryn internetowych i aplikacji.

Plik cookie to niewielki ciąg informacji, który odwiedzana witryna internetowa przesyła do urządzenia użytkownika w celu jego identyfikacji. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika w witrynie internetowej, a informacje te pomagają nam zrozumieć preferencje użytkownika oraz poprawić komfort korzystania z witryny. Pliki cookie są również wykorzystywane do takich działań, jak zapamiętywanie nazwy użytkownika i hasła, jeśli taka funkcja jest dostępna i użytkownik zdecyduje się z niej skorzystać.

Identyfikatory reklam, pliki cookie i podobne technologie są wykorzystywane przez nas w celu świadczenia Usług na rzecz użytkownika oraz gromadzenia danych z jego urządzenia. Technologie te pozwalają nam i naszym zewnętrznym partnerom reklamowym na:

 • rozpoznawanie użytkownika i jego urządzenia;
 • dostarczanie użytkownikowi reklam opartych na jego zainteresowaniach;
 • umożliwienie naszym Usługom interakcji z siecią społecznościową lub platformą strony trzeciej (jeśli użytkownik zdecydował się zezwolić na taką interakcję);
 • dostarczanie przez nas lub strony trzecie bardziej spersonalizowanych usług użytkownikowi, na przykład świadczenie Usług w odpowiednim języku.

Użytkownik może wyłączyć wszystkie pliki cookie, jeśli nie chce ich otrzymywać. Urządzenie może również wyświetlać ostrzeżenia o korzystaniu z plików cookie. W przypadku obu opcji należy dostosować ustawienia przeglądarki (takiej jak Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer lub innej). Dostępne jest również oprogramowanie, które może zarządzać plikami cookie. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność Usług i spowodować utratę dostępu do niektórych ich funkcji.

8.4 Dostosowanie preferencji reklam opartych na zainteresowaniach

Użytkownik może uniemożliwić wykorzystywanie identyfikatora reklam urządzenia na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach lub zresetować identyfikator reklam urządzenia, zmieniając ustawienia urządzenia. Ustawienia różnią się w zależności od urządzenia, ale zazwyczaj ustawienia identyfikatora reklam można znaleźć w sekcji “prywatność” lub “reklamy” w ustawieniach urządzenia.

Użytkownicy mieszkający w USA, Europie lub Kanadzie mogą również zrezygnować z gromadzenia swoich danych przez niektórych lub wszystkich naszych partnerów reklamowych, którzy uczestniczą w Digital Advertising Alliance, odwiedzając stronę http://www.aboutads.info/choices/ (dla użytkowników z USA), http://www.youronlinechoices.com/ (dla użytkowników europejskich) lub http://youradchoices.ca/choices (dla Użytkowników kanadyjskich). Użytkownik może też kliknąć logo AdChoices w reklamie (jeśli jest dostępne). Jeśli użytkownik zdecyduje się tak ustawić preferencje, aby uniemożliwić korzystanie z tych technologii, może się okazać, że nie będzie mógł w pełni korzystać z naszych Usług.

Należy pamiętać, że dostosowanie preferencji w sposób opisany w tej sekcji nie oznacza, że użytkownik nie będzie już otrzymywać reklam, a jedynie, że reklamy, które zobaczy, będą mniej dopasowane do jego zainteresowań. Będziemy również nadal używać identyfikatora reklamy urządzenia użytkownika, aby wyświetlać mu reklamy; na przykład możemy go używać do ograniczania częstotliwości (innymi słowy, do kontrolowania maksymalnej liczby wyświetleń tej samej reklamy od nas).

 

 1. Informacje dla obywateli UE

Użytkownik ma prawo zażądać i uzyskać usunięcie swoich danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Usług.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, powinien wysłać swoją prośbę na adres miami@miamienglish.io

(należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie wysłany na inny adres e-mail spółki Educational Entertainment sp. zo.o., nie jesteśmy w stanie zagwarantować jego otrzymania i zareagowania na niego). Będziemy dążyć do udzielenia odpowiedzi na wniosek w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Aby zrealizować to prawo, musimy zidentyfikować użytkownika jako pierwotnego właściciela konta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w tym celu poprosimy go o podanie dodatkowych danych osobowych, takich jak zdjęcia i kopie dokumentów, które będzie musiał dostarczyć. Dostarczenie tych dokumentów jest obowiązkowe, aby uniknąć oszustw i upewnić się, że konto jest zabezpieczone przed możliwymi uszkodzeniami.

Należy pamiętać, że usunięcie danych osobowych użytkownika spowoduje usunięcie powiązanych informacji, takich jak postępy w grze, w tym poziom, zakupione licencje na zawartość (w tym zakupy za prawdziwe pieniądze) i wszelkie treści w grze powiązane z kontem. Przywrócenie ich będzie niemożliwe. Żądając usunięcia swoich danych osobowych, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ten fakt oraz wyraża zgodę na usunięcie powiązanych informacji.

Należy pamiętać, że w przypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych, może on nadal nie mieć dostępu do Usług Educational Entertainment. sp. z o.o.

Należy pamiętać, że wszelka korespondencja dotycząca usunięcia danych osobowych może być prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

 

KONTAKT

W każdej chwili można się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc!

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt:

przez wiadomość e-mail: miami@miamienglish.io

pomóc!

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt:

przez wiadomość e-mail: miami@miamienglish.io

jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt:

przez wiadomość e-mail: miami@miamienglish.io

contact

EDUCATIONAL ENTERTAINMENT ONE SP ZOO

MARCZUKOWSKA 2, 15-724 BIAŁYSTOK, POLAND

NIP: 5423392323

© Miamienglishgame. All rights reserved Designed by www.intensegraphicdesigner.pl

Scroll to Top